KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA (KPiR)

kpir kraków

 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Sprawnie i kompleksowo.

Jak wygląda współpraca?

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Po zakończeniu każdego miesiąca przekazujesz poprzez e-mail dokumenty do zaksięgowania. W każdym miesiącu otrzymasz od nas przypomnienie, że musisz dostarczyć dokumenty. Dokumenty przesyłasz w formie skanów, natomiast oryginały trzymasz u siebie.
 

KSIĘGOWANIE

Po otrzymaniu od Ciebie kompletu dokumentów przystępujemy do ich księgowania i wprowadzenia do odpowiednich ewidencji. 

ROZLICZENIE MIESIĘCZNE

Po zaksięgowaniu dokumentów przekazujemy Ci aktualny wynik finansowy, kwotę podatków i ZUS do zapłacenia. Przygotowujemy również niezbędne deklaracje.
 

ZAMKNIĘCIE ROKU

Po zakończeniu roku podatkowego dokonujemy jego rozliczenia i przygotowujemy niezbędne roczne deklaracje PIT, VAT i ZUS. Przygotowanie deklaracji rocznych jest dodatkowo płatne.
 

DODATKOWE USŁUGI

Możesz zlecić nam wykonanie dodatkowych usług:
Ewidencja czasu pracy, dokumenty pracownicze, listy obecności, ewidencję pojazdu (kilometrówki).
 

Co obejmują pakiety?

każdy pakiet obejmuje :

  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • Dekretację, tzn. ocenę dokumentów księgowych w świetle przepisów podatkowych i podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze i ewidencjach,
  • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS i rozliczenia podatku VAT oraz wypełnianie w imieniu zleceniodawcy deklaracji na te podatki,
  • Badanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i informowania zleceniodawcy o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów.